สไตล์ของเรา

พิถีพิถันใน "ความบริสุทธิ์" ของสินค้าที่แท้จริง

วัสดุที่ใช้ทำเลนส์

"ฟลูโอไรต์ คริสตัล" ที่ PROMINAR ใช้ถือเป็นวัสดุทำเลนส์ที่ขับประสิทธิภาพในการกำจัดความคลาดสี(คลาดเคลื่อนสี)ออกไปได้ดีที่สุด

โดยปกติ ทัศนูปกรณ์ที่มีความยาวโฟกัสของเลนส์แบบยาว จะเกิด "ความคลาดสี" ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนของสีจากความต่างของโฟกัสที่เกิดจากความยาวคลื่นของแสงสีต่างๆ ได้ง่าย ความคลาดสีเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้ "สุทรียภาพแห่งการมองเห็น" แย่ลง ไม่ว่าจะใช้แก้วที่ใช้งานเชิงแสงหรือออพติคอลกลาสราคาแพงขนาดไหนก็ยากที่จะกำจัดความคลาดสีนี้ให้หมดไปได้

ด้วยการนำฟลูโอไรต์คริสตัลที่มีการกระจายของแสงน้อยมากมาใช้ร่วมกับแก้วที่คงความสามารถในการกระจายของแสงเฉพาะส่วน จึงทำให้สามารถจำกัดความคลาดสี(คลาดเคลื่อนสี)ของแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าช่วงตั้งแต่แสงสีแดงไปยังแสงสีม่วงได้ แต่เนื่องด้วยวัสดุทั้งสองมีความยากในการนำมาใช้มากกว่าออพติคอลกลาสทั่วไปที่ใช้กันมาแต่เดิม จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการแปรรูป อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความทุ่มเทระมัดระวังในรายละเอียดที่มากกว่าปกติ อย่างไรก็ตามการใช้ฟลูโอไรต์คริสตัลโดยนำเทคนิคการแปรรูปอันละเอียดอ่อนเฉพาะตัวของเรา เป็นการสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการผลิตอันพิถีพิถันใน "ความบริสุทธิ์" ของสินค้าที่แท้จริง โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและเวลาที่ต้องใช้กับชิ้นงาน

เทคโนโลยีการขัดเลนส์

ทักษะทั้งหมดที่บ่มเพาะจากเทคโนโลยีที่สั่งสมต่อๆ กันมาตั้งแต่การรับวัสดุเข้าโกดังไปยังการเจียร การขัด การหาจุดศูนย์กลางได้ถูกรวมกันเข้าไว้อยู่ในเลนส์ 1 ชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขัดเลนส์ฟลูโอไรต์คริสตัล_สภาพของการแปรรูปแต่ละชิ้นจะรับรู้ได้ผ่านการสัมผัสด้วยมือ เพื่อรักษาความเที่ยงตรงแม่นยำของรูปทรงในระดับ 0.1 ไมโครเมตร (ความเบี่ยงเบนของรูปแบบทรงกลม)
นอกจากนี้ การแปรรูปที่มีเสถียรภาพและคุณภาพสูงจะถูกดำเนินการโดยการเตรียมวัสดุขัดชนิดพิเศษซึ่งต่างไปจากวัสดุที่ใช้ขัดเลนส์อื่นทั่วไป เนื่องจากเลนส์เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิต ไม่มีเลนส์ใดที่มีรูปร่างเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการใช้วิธี "ตรวจอินสเปกชั่นทุกรายการและทุกพื้นผิวของเลนส์" โดยใช้เครื่องอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์สำหรับทัศนูปกรณ์เพื่อรับรองและเพื่อวัดความเที่ยงตรงแม่นยำของรูปทรง วิธีนี้ถือว่าไม่เอื้ออำนวยต่อในการผลิตสินค้าครั้งละมากๆ โดยทั่วไป แต่เนื่องจากเราให้ความสำคัญต่อ "ความรับผิดชอบและความรักในเลนส์แต่ละชิ้น" มากกว่าผลประโยชน์ในการผลิต เราจึงทำการตรวจอินสเปกชั่นเลนส์ทุกชิ้นอย่างรอบคอบและทั่วถึง
เพราะเราอยากให้ท่านได้สัมผัสเลนส์เหล่านี้ที่ผ่านการขัดด้วยความใส่ใจอย่างยิ่งยวดของช่างฝีมือแห่ง PROMINAR

เทคโนโลยีการเคลือบ

เนื่องจากคุณสมบัติในการส่องผ่านของเลนส์ส่งผลโดยตรงเมื่อแสงลอดผ่านเลนส์เข้าตา ทั่วทั้งพื้นผิวของเลนส์และปริซึ่มของ PROMINAR ได้รับการเคลือบหลายชั้นเพื่อให้เกิดความสามารถในการส่องผ่านขั้นสูง แม้ว่าการเคลือบจะประกอบไปด้วยชั้นฟิล์มบางๆ ซึ่งมีความเค้น (Stress) และอาจจะมีในบางกรณีที่เลนส์หรือปริซึ่มอาจจะเกินค่าที่กำหนดสำหรับความเที่ยงตรงแม่นยำของรูปทรงจากความเค้น (Stress) ที่เกิดจากโครงสร้างของฟิล์มและสภาพการแปรรูป
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าที่กำหนดไว้จะได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสินค้าของ PROMINAR อย่างเคร่งครัด เราไม่ยอมให้แรงเครียดหลุดลอดจากสายตา เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงแม่นยำของรูปทรง เราจะเคลือบด้วยจำนวนชั้นที่เหมาะสมที่สุดตามดัชนีหักเหแสงและโครงสร้างของเลนส์

เราไม่พึ่งพาการแก้ไขดิจิตอลเพื่อชดเชยข้อบกพร่องของเลนส์ที่อยู่ในทัศนูปกรณ์ดิจิตอล ได้สมรรถนะสูงในด้านออพติคอลจากทักษะของช่างฝีมือ ตั้งแต่การขัดเงาไปจนถึงการเคลือบตลอดไลน์การผลิต

เทคโนโลยีการประกอบ

การเคลื่อนไหวอันนุ่มนวลของตัวลำกล้องทำให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกถึงการบังคับควบคุม การผลิตของเราเชื่อมโยงผู้ใช้เข้ากับอุปกรณ์ในมือเข้าเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นธรรมชาติ ในการทำให้สัมผัสดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริงนั้นเราต้องประกอบเลนส์ที่ผ่านการขัดเงาแล้วเข้ากับส่วนประกอบที่ผ่านการปรับแต่งให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำในระดับไมครอนและติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดและได้สมดุล การประกอบชิ้นส่วนตัวกล้องทั้งส่วนที่ขยับได้และปริมาณผ้าชุบจาระบีจะได้ปรับแต่งและตรวจยืนยันด้วยสัมผัสจากมือ ใช้เวลาปรับซ้ำไปมาทีละตัวๆ

เมื่อได้จับสินค้าตัวใหม่ของ PROMINAR จะกลายเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของผู้ใช้ และสะท้อนภาพของธรรมชาติได้ตามสภาพที่เป็นจริง ทั้งหมดนี้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะของ PROMINAR